Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapian tavoitteena on parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat useimmiten ylikuormitusvaivan, tapaturman, sairauden, synnynnäisen vamman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen suorituskyvyn edistämiseen, joita voidaan hoitaa mm. fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, harjoittelun tai manuaalisen terapian keinoin. Muita hoitokeinoja voi olla sähköhoidot, teippaukset sekä nivelten mobilisointi tai manipulaatiohoidot.

Fysioterapeutti on liikkeen asiantuntija. Lisäksi fysioterapiassa arvioidaan mm. suorituskykyä, toimintakykyä ja toimintarajoitteita omassa toimintaympäristössä. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti voi arvioida myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

Fysioterapia kuuluu myös KELA:n korvausten piiriin, mikäli kuntoutettavalla on lääkärin lähete kyseiseen hoitoon.