Akupunktio

Mikä akupunktio on?

Akupunktio on alun perin Kiinassa noin 4000 vuotta sitten kehitetty hoitomuoto. Akupunktiossa asetetaan hyvin ohuita neuloja akupunktiopisteiksi kutsuttuihin kohtiin iholle, lihakseen tai sitä peittävään lihaskalvoon. Kiinalaisessa ajattelussa akupunktiolla pyritään vaikuttamaan energiavirtauksiin, jotka kulkevat meridiaaneja pitkin. Kivun tai oireilun ajatellaan olevan seuraus siitä, että jokin väylä on tukossa.

Länsimaissa akupunktiota käytetään pääasiassa tuki – ja liikuntaelimistön kiputilojen, migreeniin sekä vieroitusoireiden hoitoon. Tieteellisesti akupunktion on todettu lievittävän kipua monella eri tavalla. Akupunktio muokkaa kivun käsittelyyn osallistuvien aivoalueiden toimintaa, kipua jarruttavien hermoratojen toiminta tehostuu ja kipeältä alueelta hermoja pitkin aivoihin nouseva viesti vaimenee akupunktiohoidon myötä.  Akupunktio tehostaa aivoja tuottamaan kehon kipua lievittäviä välittäjäaineita kuten endorfiinia. Krooniseen kipuun usein liittyvä sympaattisen hermoston ylivirittyneisyys vaimenee akupunktio hoidon myötä.

Akupunktio hoidossa määrätyt pisteet neulotetaan 5-15 neulalla oirekuvan perusteella. Yksi hoitokerta kestää 20-40min.  Yhdellä hoidolla voi olla välitön vaikutus, mutta hoitoja suositellaan 2-5 kertaa noin kahden viikon aikana.

Akupunktiolla hoidetaan

  • Niska-hartia vaivat
  • Selkäkivut
  • Nivelrikon aiheuttama kipu
  • Migreeni
  • Krooniset kiputilat